FAQs Complain Problems

समाचार

गाउ‌ंपालिकाको नया‌ँ भवन

Read More

देशकै नमुना विध्यालय प्रवुद्ध मा वि

Read More

रिसाङ्खु छ्योलुङ गुम्बा

Read More

सुन्दर मुलखर्कमा सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

गाउँपालिकाको एक कार्यकम

Read More

गाउँपालिकाकाे कार्यक्रममा मान्यजनहरुको उपस्थिति

Read More

आवधिक विकास निर्माण योजना तर्जुमा गोष्ठीको झलक

Read More

२०७८।७९ काे वजेट वक्तव्य

दस्तावेज: 

२०७८।७९ काे निति तथा कार्यक्रम

गाउँपालिकाको परिचय

बि.सं. २०७३ साल फागुन २७ गते नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम स्थानीय तह निर्धारण तथा सिफारिस आयोगको २०७३ सालको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले देशभरी ७५३ र ओखलढुंगा जिल्लामा ८ वटा स्थानीय तह घोषणा गर्दा सुनकोशी गाउँपालिकालाई १० वटा वडामा बिभाजिन गरिएको छ । ओखलढुंगा जिल्लाका साविकका कटुञ्जे, च्यानम, मुलखर्क, सिस्नेरी र बलखु गरी ५ वटा गा.वि.स हरु मिलाएर सुनकोशी गाउँपालिका घोषणा गरे अनुसार २०७३ साल अषाढ २३ गते विधवित रुपमा स्थापना भएको हो ।

Pages

जन प्रतिनिधि

सुनकोशी गाउँपालिका
अध्यक्ष
सुनकोशी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
शाखा अधिकृत (शिक्षा)
लेखा अधिकृत
स्वास्थ्य संयोजक
इन्जिनियर
सूचना अधिकारी