FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनकोशी गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 04/25/2019 - 11:53 PDF icon सुनकोशी गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन .pdf
सुनकोशी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५ ७४/७५ 04/25/2019 - 11:47 PDF icon सुनकोशी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५.pdf
सुनकोशी गाउपालिका गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/25/2019 - 11:40 PDF icon सुनकोशी गाउपालिका गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/25/2019 - 11:37 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
सुनकोशी गा.पा.गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/25/2019 - 11:33 PDF icon सुनकोशी गा.पा.गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf