FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम कुमार कार्की प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत sunkoshee@gmail.com 9852842203
विवेक कुमार तामाङ शाखा अधिकृत (शिक्षा) sunkoshee.edu@gmail.com 9843363134
सुबाश धमला लेखा अधिकृत sunkoshee@gmail.com 9852029868
रोशन दाहाल इन्जिनियर roshandahal34@gmail.com ,sunkoshee.er@gmail.com 9842179044
समर्पण कार्की सव इन्जिनियर Employee Section karkikaka123@gmail.com
आशोक राई अन्तरिक लेखा परिक्षक Audit Section raiashok960@gmail.com 9849157641
बलराम थापा कम्प्युटर अपरेटर Information Technology thapabalaram42@gmail.com 9842940247
पुन्ज़ल लुइँटेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito@sunkoshimunokhaldhunga.gov.np 9860719102
कृषि अधिकृत कृषि साखा प्रमुख Agriculture Section sunkoshee.agr@gmail.com 9860674051
प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन प्रमुख Administrative Section 9861899353
Kumar Karki योजना शाखा प्रमुख Planning Section 9842926933 9861083204
नेत्र बहादुर कटवाल स्वास्थ्य संयोजक 9843119003
नगेन्द्र चौधरी रोजगार संयोजक Employee Section chaudharynagen997@gmail.com