FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/22/2024 - 16:50 PDF icon Aarthik10-Fagun-2080.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/20/2024 - 09:41 PDF icon Aarthik8-Fagun-2080.pdf

कृषि विषादी तथा पशु औषधी खरिद पुनः दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 01/11/2024 - 12:38

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/22/2023 - 11:02

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/22/2023 - 11:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/20/2023 - 10:59

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/10/2023 - 14:36

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/05/2023 - 11:02

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 10/14/2022 - 10:33

ब्याक हो लोडर खरिदको लागि बोलपत्र आवहानको सुचना

७५/७६ 03/03/2019 - 17:18 PDF icon FinalNotice.pdf

Pages