FAQs Complain Problems

गाउ‌ंपालिकाको नया‌ँ भवन

Read More

देशकै एक मात्र पहाड फोडेर बनेको बुद्धको मुर्ती

Read More

रिसाङ्खु छ्योलुङ गुम्बा

Read More

सुनकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष ज्यू,उपाध्यक्ष ज्यू र प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत ज्यू

Read More

सुनकोशी गाउँपालिका डम्फु पार्क

Read More

सुनकोशी गाउँपालिका ३ छागे झर्ना

Read More

कोषाहाट बजार सुनकोशी ९

Read More

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष

सुनकोशी गाउँपालिका
अध्यक्ष
सुनकोशी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत