FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विध्यार्थी विवरण अपडेट तथा कार्यशाला सम्बन्धमा

सुनकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतका कक्षा ८ को परिक्षा सञ्चालन हुने सबै विध्यालयहरु  विध्यार्थी विवरण अपडेट तथा कार्यशाला सम्बन्धमा

JCB Back loader को लागि दक्ष अपरेटरको आवश्यकता

सुनकोशी गाउँपालिकाको JCB Back loader चलाउनको  लागि दक्ष अपरेटरको आवश्यकता छ । सम्बनधित सबैले समयमै सम्पर्क राख्नुहोला ।

 

Pages