FAQs Complain Problems

गाउ‌ंपालिकाको नया‌ँ भवन

Read More

बिराटनगरमा आइटि अफिसरहरुको तालिम

Read More

मुलखर्कको सुन्दर द्रिष्य

Read More

उत्कृष्ट शिक्षक छनोट सम्बन्धमा

शुनकोशी गाउँ पलिकाको बर्शिक कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट शिक्षक /शिक्षिका सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कर्यक्रमको लागि त्यहा तपाईंको बिद्यालय बाट अधारभुत तह सन्चालन भयको बिध्यालयको हकमा उत्कृष्ट शिक्षक /शिक्षिका मध्यबाट १जना र माध्यमिक बिद्यालयको हकमा १ जना महिला अनिबार्य सहित जम्मा २ जना उत्कृष्ट शिक्षाकहरुको शुचि ७ दिन भित्र सम्बन्धित श्रोत केन्द्रमा पठाइदिनु हुन आनुरोध गरिन्छ ।

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
लेखा अधिकृत
ना.सु