FAQs Complain Problems

गाउ‌ंपालिकाको नया‌ँ भवन

Read More

बिराटनगरमा आइटि अफिसरहरुको तालिम

Read More

मुलखर्कको सुन्दर द्रिष्य

Read More

सुन्दर मुलखर्कमा सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

गाउँपालिकाको एक कार्यक्रममा अतिथीहरु

Read More

गाउँपालिकाको परिचय

बि.सं. २०७३ साल फागुन २७ गते नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम स्थानीय तह निर्धारण तथा सिफारिस आयोगको २०७३ सालको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले देशभरी ७५३ र ओखलढुंगा जिल्लामा ८ वटा स्थानीय तह घोषणा गर्दा सुनकोशी गाउँपालिकालाई १० वटा वडामा बिभाजिन गरिएको छ । ओखलढुंगा जिल्लाका साविकका कटुञ्जे, च्यानम, मुलखर्क, सिस्नेरी र बलखु गरी ५ वटा गा.वि.स हरु मिलाएर सुनकोशी गाउँपालिका घोषणा गरे अनुसार २०७३ साल अषाढ २३ गते विधवित रुपमा स्थापना भएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

स्थानीय तह निर्धाारण तथा सिफारिस अयोगको २०७३ सालको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले देशभरी ७५३ स्थानिय तह घोषण गर्दा ओखलढुंगा जिल्लाका साविकका च्यानम, कटुन्जे, मूलखर्क, सिस्नेरी र बलखु गरी ५ गा.वि.स.हरुलाई समेटी सुनकोशी गाउँपालिका स्थापना गरिएको थियो ।

जन प्रतिनिधि

सुनकोशी गाउँपालिका
अध्यक्ष
सुनकोशी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष

गाउँपालिका कर्मचारीज्युहरु

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
शाखा अधिकृत
सूचना अधिकारी
reshma
लेखा अधिकृत
आईटी सर
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
ना.सु
engineer pic
बरिष्ठ इन्जिनियर
sub engineer
सव इन्जिनियर
Computer operator
कम्प्युटर अपरेटर
कृषि साखा प्रमुख