FAQs Complain Problems

गाउ‌ंपालिकाको नया‌ँ भवन

Read More

बिराटनगरमा आइटि अफिसरहरुको तालिम

Read More

मुलखर्कको सुन्दर द्रिष्य

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
लेखा अधिकृत
ना.सु