FAQs Complain Problems

उत्कृष्ट शिक्षाक छनोट सम्बन्धमा

education-notice

शुनकोशी गाउँ पलिकाको बर्शिक कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट शिक्षक /शिक्षिका सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कर्यक्रमको लागि त्यहा तपाईंको बिद्यालय बाट अधारभुत तह सन्चालन भयको बिध्यालयको हकमा उत्कृष्ट शिक्षक /शिक्षिका मध्यबाट १जना र माध्यमिक बिद्यालयको हकमा १ जना महिला अनिबार्य सहित जम्मा २ जना उत्कृष्ट शिक्षाकहरुको शुचि ७ दिन भित्र सम्बन्धित श्रोत केन्द्रमा पठाइदिनु हुन आनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: